gototopgototop

Badminton

Ivashin Alexey Honoured Coach of Russia Ivashin Alexey
Honoured Coach of Russia
Shumilkin Igor Shumilkin Igor
Honoured Coach of Russia
Golovanova Olga Golovanova Olga
МS
1981
Ivanov Anton Ivanov Anton
МS
1987
Prokopenko Anastasia Prokopenko Anastasia
МS
1986
Slobodyanyuk Victoria Slobodyanyuk Victoria
МS
1988
Sozonov Ivan Sozonov Ivan
МSМК
1989
Sergei Shumilkin Sergei Shumilkin
МS
1986
Maxim Danchenko Maxim Danchenko
МS
1986
Vasily Kuznetsov Vasily Kuznetsov
МS
1989
Andrew Ashmarin Andrew Ashmarin

МS
1984
Nikita Khakimov Nikita Khakimov